Meter- of peterschap

Als meter of peter van één van onze boerderijdieren zorg je door je bijdrage mee voor de gezondheid van je mete- of petediertje.
 

Voor € 75 per jaar ben je meter of peter van één van de boerderijdieren.