Help LouTieJu groeien 

  • De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

    • Stort op projectrekening vzw LouTieJu, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op
      rekening BE10 0000 0000 0404​ BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding +++128/3219/00083+++ opgepast: gestructureerde melding

  • Doe je online-shopping via                   en steun LouTieJu

  • Doneer rechtstreeks op de rekening van de vzw: BE06 7350 5303 3322 (geen fiscaal attest mogelijk enkel via Koning Boudewijnstichting)

trooper.jpg

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com