Agenda

Datum Gebeurtenis
05/06/2022 Familiedag voor kankerheldjes
17/06/2022 Mind-Walk workshop: Powerwalk
26/06/2022 Ouder/kind yoga
27/06/2022 Mind-Walk workshop: Walk a happy life
04/07, 05/07, 07/07 en 08/07 Zomerkampje 1
12/07/2022 Paardenfestijn
18/07, 19/07 en 20/07 Mini-kampje
21/07/2022 Familiedag voor kankerheldjes
31/07/2022 Ouder/kind yoga
02/08/2022 Paardenfestijn
7/08/2022 Familiedag voor kankerheldjes
15/08/2022 Moederdagontbijt (take away)
16/08, 17/08, 18/08 en 19/08 Zomerkampje 2
21/08/2022 JMT natuurloop t.v.v. vzw LouTieJu
23/08/2022 Klusjesdag
28/08/2022 Ouder/kind yoga