Missie & visie

Zorgboerderij LouTieJu heeft tot doel de mentale gezondheid van kinderen en hun gezin positief te beïnvloeden, banden binnen het gezin te versterken en een warme, veilige & rustige plaats te bieden waar positieve ervaringen en energie de moeilijkheden van het leven draaglijker maken.


Uit de eigen levensbepalende ervaring leggen wij ons extra liefdevol toe op kinderen die niet meer alle mogelijkheden krijgen binnen onze maatschappij en in het bijzonder op kinderen getroffen door kanker. De verbinding met het gezin,
de natuur en de dieren spelen hier een cruciale rol.

Zorgboerderij LouTieJu, een plaats waar je écht jezelf kan zijn!

Vertrekkende vanuit de sterktes en vaardigheden van het kind wordt er ingezet op het behalen van succeservaringen. Zo werken we aan het verhogen van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.