Geef steun en krijg een fiscaal attest voor giften vanaf €40

Ik doe een gift! 

Doe in 2023 een gift aan vzw LouTieJu op haar rekeningnummer:
BE06 7350 5303 3322  en  ontvang een fiscaal attest voor je belastingbrief in 2024!
45%  belastingvoordeel voor giften vanaf €40 gedaan in 2023.